База 2
 
Алергология
Временно кабинетът не разполага със специалисти.
Гинекология
Кабинетът разполага с двама специалисти - Д-р Иван Коловски и Д-р Светослав Манев
В кабинета се извършват:

 • гинекологични прегледи
 • вземане на материал за микробиологично и цитологично изследване
 • поставяне и сваляне на спирала
 • колпоскопия
 • ехография
 • наблюдение протичането на желана бременност
 • експертиза на трудоспособност
Работно време:

Д-р Иван Коловски
Нечетни дати
08:30 ÷ 16:30
Четни дати
12:00 ÷ 20:00
Д-р Светослав Манев
Нечетни дати
13:00 ÷ 16:00 - Понеделник и Петък
12:00 ÷ 15:00 - Вторник, Сряда и Четвъртък
Четни дати
07:30 ÷ 10:30 - Понеделник и Сряда
08:00 ÷ 10:30 - Вторник, Четвъртък и Петък
Дерматология
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Василка Кузева
В кабинета се извършват:

 • диагностика и лечение на кожни и венерически заболявания
 • предтестово и след тестово консултиране на пациенти със сексуално преносими инфекции (СПИ)
 • анонимни изследвания за сексуално преносими инфекции
 • микроскопско изследване на уретрален, цервикален секрет и др.
 • интралезионална апликация на кортикостероиди за лечение на кожни заболявания
 • диагностика с лампа на WOOD
 • криотерапия с течен азот
 • електрокоагулация с или без локална анестезия
 • химична деструкция на патологични кожни изменения
 • кюретиране на кожни изменения
 • повърхностен химичен пилинг за лечение на акне, за намаляване на белезите на стареенето и др.
Работно време:

Д-р Василка Кузева
Амбулаторни прегледи
07:30 ÷ 14:00 - Понеделник, Сряда и Петък
14:00 ÷ 20:00 - Вторник и Четвъртък
Ендокринология
Кабинетът разполага с двама специалисти - Д-р Зинаида Колева и Д-р Анелия Сиркова
В кабинета се извършват:

 • амбулаторни прегледи на пациенти с ендокринни заболявания
 • обучение на болни с ендокринно заболяване
 • диспансерно наблюдение на болни със захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза
 • определяне на стойността на кръвната захар с глюкомер
Работно време:

Д-р Зинаида Колева
Понеделник - Петък
08:00 ÷ 16:00
Кардиология
Кабинетът разполага с двама специалисти - Д-р Здравка Бозукова и Д-р Йорданка Доновска

Д-р Здравка Бозукова е председател на Обща Лекарска Консултативна Комисия (ОЛКК).
Извършва експертиза на временната нетрудоспособност.
В кабинета се извършват:

 • прегледи на пациенти със сърдечно-съдови заболявания и ЕКГ
Работно време:

Д-р Здравка Бозукова
Понеделник, Сряда и Петък
08:00 ÷ 16:00
Понеделник - Четвъртък
14:00 ÷ 15:00 - извършва експертиза на временната нетрудоспособност (заседава)
Вторник и Четвъртък
12:00 ÷ 20:00
 
Д-р Йорданка Доновска
Понеделник и Сряда
14:00 ÷ 18:00
Клинична лаборатория
В кллиничната лаборатория на ДКЦ XII ЕООД, се извършва широкообхватна клинико-лабораторна диагностика с ежедневен качествен контрол. Лабораторията участва в Национална система за външна оценка на качеството, за което разполага със съответните сертификати. Извършват се рутинни хематологични, биохимични, хемостазни, уринни изследвания и следните високо-специализирани изследвания:
 • тиреоидни хормони - TSH, FT4, TAT, MAT
 • репродуктивни хормони
 • инсулин
 • Туморни маркери:
  • PSA
  • CA-15-3
  • CA-125
  • CA-19-9
  • CEA
Лабораторията разполага с апаратура, отговаряща на най-съвременните изисквания за лабораторна диагностика:
 • биохимичен апарат Respons 920 (Dyasis)
 • хематологичен апарат D-CELL 5DIFF (Diagon)
 • хематологичен апарат Micros 60 (ABX)
 • aпарат за хемостаза ACL 7000 (Instrumentacion Laboratory - САЩ)
 • имунологичен апарат ACCESS 2 (Beckman Coulter - САЩ)
 • имунофлуоресцентен анализатор GETEIN за hs-CRP, Cardiac Troponim I, NT-BNP в пълна кръв
 • уриненанализатор Laura Smart (Erba-Lachema)
Работно време:
Понеделник - Петък
07:30 ÷ 19:30
Д-р Росица Тодорова
09:00 ÷ 14:30
Неврология
Кабинетът разполага с двама специалисти - Д-р Маргрета Илиева и Д-р Николай Кирилов
В кабинета се извършват:

 • прегледи на пациенти с неврологични заболявания
 • диспансеризация на пациенти с хронични неврологични заболявания. При необходимост се насочват пациенти към Обща Лекарска Консултативна Комисия (ОЛКК).
 • клинична електроенцефалография (ЕЕГ) за деца и възрастни, с оглед проследяване ефекта от терапията при епиилептични заболявания, последици от черепномозъчни травми (ЧМТ), мониториране на дегенеративни заболявания на централната нервна система (ЦНС).


До подписване на нов договор със Столична Здравноосигурителна Каса (СЗОК), кабинета работи само платено - цена 25,00лв.
Работно време:

Д-р Маргрета Илиева
Нечетни дати
15:00 ÷ 20:00 - Амбулаторни прегледи
15:00 ÷ 20:00 - Домашни посещения
Четни дати
08:00 ÷ 12:00 - Амбулаторни прегледи
12:00 ÷ 14:00 - Домашни посещения
Д-р Николай Кирилов
Нечетни дати
10:00 ÷ 13:00 - Амбулаторни прегледи
Четни дати
14:00 ÷ 16:00 - Амбулаторни прегледи
16:00 ÷ 17:00 - Домашни посещения
Ортопедия
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Венцислав Тимушев
Работно време:

Д-р Венцислав Тимушев
Понеделник и Четвъртък
15:00 ÷ 19:00
Офталмология
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Антония Бакалова
В кабинета се извършват:

 • биомикроскопия
 • офталмоскопия
 • екзофталмометрия (Хертел)
 • определяне визус с авторефрактометър NIDEK
 • измерване вътреочно налягане
 • отстраняване на чужди тела от окото
 • промивки и лечение на очите при термични и химични изгаряния
Работно време:

Д-р Антония Бакалова
Понеделник
14:30 ÷ 19:00
Четвъртък
08:00 ÷ 13:00
Петък
08:00 ÷ 13:00
Психиатрия
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Гергана Кайрякова
В кабинета се извършват:

 • преглед – оценка за установяване на психиатричен случай
 • оценка на хода на приключване на психиатричен проблем
 • изследване на психиатричен статус
 • изследване на социални дисфункции
 • интервю за функциониране в семейството
 • оценка на суициден риск
 • оценка на риск от опасност за околните
 • интервю с близки на пациента
 • Назначаване на лечение с невролептици, антидепресанти, тимостабилизатори и проследяване на ефекта от медикаментозното лечение
 • индивидуална психотерапевтична сесия, психодинамична, подкрепяща, когнитивна, поведенческа, друга
 • сесия за сугестивна терапия при сексуална дисфункция, психосоциална интервенция, фамилна терапия
 • изготвяне на медицинска характеристика за постъпване в дом за социални грижи и удостоверение за социални грижи
Работно време:

Д-р Гергана Кайрякова
Вторник, Сряда и Петък
15:00 ÷ 18:00 - Амбулаторни прегледи
18:00 ÷ 19:00 - Домашни посещения
Пулмология
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Делчо Минчев.

Видове медицински дейности по НЗОК и платени прегледи:

 • амбулаторни прегледи - първични и вторични
 • профилактични прегледи
 • домашни прегледи и посещения - първични и вторични
В кабинета се извършват:

 • спирометрия – функционално изследване на дишането
 • бронходилататорно тестване
 • диспансерно наблюдение на пациенти с хронични белодробни заболявания
 • медицински консултации за всички белодробни заболявания
 • обучение на пациенти – инхалаторно лечение и продължително домашно кислородно лечение
 • насочване за болнично лечение при показания
 • експертиза на временната нетрудоспособност (даване на мнение и/или удостоверяване на временна нетрудоспособност)
 • даване на заключение за териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)
Работно време:

Д-р Делчо Минчев
Четвъртък
15:00 ÷ 19:00
Рентген
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Веселка Семова - рентгенолог
Кабинетът по образна диагностика разполага с конвенционална рентгенова техника – графичен и скопичен пост, УЗД апарат – разположен самостоятелно. Получените образи и тяхното интерпретиране позволява адекватна диагностика на всички органи и системи. Извършват се и контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт. УЗД - кабинета предлага изследване на паренхимни органи при възрастни.

Работно време:

Д-р Веселка Семова
Понеделник - Петък
08:00 ÷ 18:30
УНГ
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Луиза Спасова
В кабинета се извършват:

 • преглед на пациенти със заболявания на ушите, носа и гърлото, вестибуларната функция
 • екстракция на чуждо тяло от ухо, нос, назофаринкс
 • локално лечение при епистаксис
 • продухване по Полицер
 • промивка на външен слухов канал
Работно време:

Д-р Луиза Спасова
Нечетни дати
Понеделник - Четвъртък
11:30 ÷ 17:30 - Амбулаторни прегледи
17:30 ÷ 19:00 - Домашни посещения
Четни дати
Понеделник - Четвъртък
08:00 ÷ 13:00 - Амбулаторни прегледи
13:00 ÷ 15:30 - Домашни посещения
Урология
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Петър Иванов
В кабинета се извършват:

 • консултативни прегледи на пациенти със заболявания на пикочополовата система
 • катетеризации
 • ехография на бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза
Работно време:

Д-р Петър Иванов
Понеделник - Петък
14:30 ÷ 18:30
Хирургия
Кабинетът разполага с двама специалисти - Д-р Божидар Вълковски, Д-р Иван Сечанов
В кабинета се извършват:

 • консултативни прегледи
 • първична обработка на разкъсно-контузни (прорезни) и други рани
 • първична обработка на рани с отстраняване на чуждо тяло
 • превръзка на рани с поставяне на дренаж
 • отстраняване на атером, дермоидална киста
 • инцизия и дренаж на хематом
 • инцизия и дренаж на подкожен абсцес (флегмон)
 • вторичен шев на рани
 • отстраняване на кърлеж + ТАП
 • екстирпация на врастнал нокът
 • експертиза на работоспособността
 • консултации за териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)
Работно време:

Д-р Божидар Вълковски
Нечетни дати
15:00 ÷ 20:00 - Амбулаторни прегледи
12:00 ÷ 14:00 - Домашни посещения
Четни дати
09:00 ÷ 14:00 - Амбулаторни прегледи
15:00 ÷ 16:00 - Домашни посещения
Д-р Иван Сечанов
Четни дати
15:00 ÷ 19:00 - Понеделник - Петък
Д-р Татяна Панкова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 14
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0887 985 531
Д-р Румяна Илиева
Работно време:

Етаж 1, кабинет 11
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0887 432 038
Д-р Ангел Манчев
Работно време:

Етаж 1, кабинет 12
Нечетни дати
07:30 ÷ 12:30
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0888 844 389
Д-р Мариана Балджиева
Работно време:

Етаж 1, кабинет 13
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 946 681
Д-р Елеонора Петрова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 16
Нечетни дати
13:30 ÷ 18:30
Четни дати
09:30 ÷ 12:30
0888 647 844
Д-р Елисавета Вълкова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 9
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 18:30
0888 756 888
Д-р Димитър Димитров
Работно време:

Етаж 1, кабинет 14
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 945 155
Д-р Надежда Виденова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 4
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 932 395
Д-р Елена Огнянова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 3
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 939 837
Д-р Румяна Варадинова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 4
Нечетни дати
07:30 ÷ 12:30
Четни дати
13:30 ÷ 18:30
0888 931 507
Д-р Мария Панова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 3
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0888 418 430
Д-р Анелия Господинова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 5
Нечетни дати
07:30 ÷ 13:00
Четни дати
13:30 ÷ 19:00
0898 455 541
Д-р Румен Симов
Работно време:

Етаж 1, кабинет 5
Нечетни дати
07:30 ÷ 13:00
Четни дати
13:30 ÷ 18:30
0886 848 460
Д-р Дафинка Павлова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 7
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 425 144
Д-р Владимир Владимиров
Работно време:

Етаж 1, кабинет 7
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
13:30 ÷ 19:00
0888 816 998
Д-р Катя Стоянова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 8А
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 889 331
Д-р Гергана Троскова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 8А
Нечетни
08:00 ÷ 13:00
Четни
14:00 ÷ 19:00
0888 869 986
Д-р Люба Симова
Работно време:

Етаж 3, кабинет 54
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 773 116
Д-р Любомира Славчева
Работно време:

Етаж 1, кабинет 8
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0888 941 639
Д-р Галина Иванова
Работно време:

Етаж 3, кабинет 56
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0887 115 969
Д-р Любка Младенова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 6
Нечетни дати
13:30 ÷ 18:30
Четни дати
07:30 ÷ 12:30
0888 630 502
Д-р Биляна Динева
Работно време:

Етаж 1, кабинет 6
Нечетни дати
07:30 ÷ 12:30
Четни дати
13:30 ÷ 18:30
0888 972 657
Д-р Офелия Краликова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 10
Нечетни дати
07:30 ÷ 12:30
Четни дати
13:30 ÷ 18:30
0888 721 072
Д-р Евгения Кехайова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 11
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0888 814 924
Д-р Илонка Кирилова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 9
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 726 412
Д-р Петър Чуруков
Работно време:

Етаж 1, кабинет 12
Нечетни дати
13:30 ÷ 18:30
Четни дати
07:30 ÷ 12:30
0888 406 495
Д-р Александър Mешков
Работно време:

Етаж 1, кабинет 10
Нечетни дати
13:30 ÷ 18:30
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0876 262 428
Д-р Мария Бенова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 8
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
02/ 92 51 415
Д-р Ирина Илиева
Работно време:

Нечетни дати
10:00 ÷ 14:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0898 831 617
Д-р Kирил Андонов
Работно време:

Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
09:00 ÷ 14:00
0893 488 817
Д-р Славка Желязкова
Работно време:

Нечетни дати
09:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 18:00
Д-р Стоянка Илиева
Работно време:

Нечетни дати
14:00 ÷ 18:00
Четни дати
09:00 ÷ 13:00
0887 098 699
Д-р Ростислава Цанева
Работно време:

Четвъртък и Петък

Нечетни дати
09:30 ÷ 13:30
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0888 654 527
Д-р Махрина Бояджиева
Работно време:

Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0889 493 702
Д-р Снежинка Танева
Работно време:

Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
09:00 ÷ 13:00
0887 208 237
Д-р Петя Петрова
Работно време:

Нечетни дати
13:30 ÷ 19:00
Четни дати
08:30 ÷ 13:00
0887 515 646
Д-р Дориана Димитрова
Работно време:

Нечетни дати
09:00 ÷ 12:00
Д-р Мария Василева
Работно време:

Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
09:00 ÷ 13:00
Д-р Златка Георгиева
Работно време:

Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
13:30 ÷ 19:00
0887 858 819
Д-р Цветанка Генкова
Работно време:

Нечетни дати
14:00 ÷ 17:00
Четни дати
10:00 ÷ 13:00
Д-р Ангела Думанян
Работно време:

Нечетни дати
13:30 ÷ 19:30
Четни дати
07:30 ÷ 13:30
0887 865 426
Д-р Миглена Луканова
Работно време:

Нечетни дати
10:00 ÷ 14:30
Четни дати
14:45 ÷ 19:30
0887 860 709
Д-р Мария Елкина
Работно време:

Нечетни дати
14:00 ÷ 17:00
Четни дати
10:00 ÷ 13:00
Д-р Катерина Соколова
Работно време:

Нечетни дати
09:00 ÷ 13:30
Четни дати
13:30 ÷ 18:00
Кина Първанова - зъботехник
Работно време:

База 1
02/ 927 6002
02/ 927 6004
02/ 927 6009
База 2
02/ 925 1415
02/ 925 1425